משנה חינוכית


כיום הרשת מונה 15 בתי ספר, המופעלים בהצלחה רבה בישראל:

ישנם שמונה בתי ספר בחברה הערבית והבדואית, מתוכם שניים מחטי"ם,שבעה  בתי ספר בחברה היהודית, מתוכם ארבעה בתי ספר השייכים לחינוך המיוחד ( לקויות למידה רב מערכיות והפרעות קשב וריכוז) כלל בתי הספר של הרשת כפופים לפיקוח של משרד החינוך, כאשר בתי הספר והנהלת הרשת מקיימים קשר רציף ויומיומי עם הרשות המקומית בה הם נמצאים.

כניסה למערכת