אקלים בית ספרי

רשת תיכוני-טומשין הציבה בראש סדרי העדיפויות את "ערכיותם" של תלמידיה כיעד מרכזי ומוביל. בד בבד למאמצים הבלתי נדלים של מיפויים, הכוונתם והובלתם של התלמידים לבגרות מלאה, מתקיים תהליך בלתי מתפשר של יצירת "בוגר-ערכי" תוך כדי גיבוש ה "זהות האישית" מתוך האינטראקציה היום יומית עם דמויות מובילות בבית הספר מהמקום של "דוגמא אישית" ו "מודל לחיקוי".

מניסיוננו המצטבר ברשת, נוכחנו לדעת כי טיפוח "מעמדו הרגשי" של התלמיד, תורם באופן משמעותי לרצונו לרכוש את המיומנויות, האמונות והסמלים הערכיים הקיימים בחברה הישראלית ובעולם כולו.

פועלה של הרשת בקידום תפיסה זו מתבצע במספר מישורים:

כניסה למערכת