מגמה ניהול עסקי- מסלול טכנולוגי

מגמת "ניהול עסקי" מקנה לבוגריה השכלה רחבה בהבנת הארגון, ניהולו ומקומו במשק הכלכלי, תוך כדי שימת דגש על משאבים מרכזיים בארגון: תחום ניהול המשאב האנושי והתחום המסחרי והפיננסי.
מקצועות הלימוד של המגמה משלבים נושאי רקע שונים היוצרים אצל הלומד ראייה הוליסטית של תחום הניהול העסקי. בין מקצועות הלימוד נכללים: חשבונאות, התנהגות צרכנים, תקשורת שיווקית. כמו כן, מקצועות הלימוד של המגמה משלבים את: תורת הארגון,מנהיגות, קבלת החלטות, יזמות, תרבות ארגונית, מבוא לכלכלה, מימון, ייחסי עבודה וניהול משאבי אנוש.  

בפני תלמידי המגמה ניתנת האפשרות להתמחות באחת משלושת ההתמחויות: ניהול משאבי אנוש, חשבונאות או ניהול השיווק.    
מטען הידע הרחב שנרכש על ידי הבוגרים, מאפשר להם המשך לימודים באקדמיה בתחומים: כלכלה וניהול, מינהל עסקים, שיווק, חשבונאות, ניהול משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני ועוד. 
הבוגרי המגמה יוכולו להמשיך לימודיהם להסמכה מקצועית בכיתות י"ג בהתמחויות: מינהל רפואי, מנהל משפטי, חשבונאות וחשבות שכר. לבוגרי התמחות שיווק וקידום מכירות ניתנת האפשרות להמשיך את לימודיהם במגמת ניהול עסקי או במגמת הנדסת תעשיה וניהול. הלימודים במגמה הם חווייתיים ומשלבים בתוכם לימודים עיוניים והתנסות בטכנולוגיה לעיבוד וניהול מידע בארגון. כחלק מהחובות הלימודיים, התלמידים מבצעים עבודת חקר תוך כדי שילוב תוכני הלימוד במגמה, ועל ידישימוש באמצעים וטכנולוגיות דיגיטליות ומאגרי מידע מתוקשבים, תוכנות ייחודיות,עבודה בקבוצות דיון מתוקשבות, סיורים לימודיים והרצאות מומחים.תלמידים רבים מבצעים את עבודת המחקר מחוץ לבית הספר, בסביבת עבודה אמיתית של ארגון ציבורי, מיסחרי או מפעל תעשייתי.

רציונל

עולם העסקים המודרני מתאפיין ברמת תחרותיות גוברת, שינויים תכופים בתנאי השוק וצורך בראייה עסקית רב תחומית. בעולם זה הופך המשאב האנושי לנכס מרכזי בכל פעילויות הארגון. הטמעת ידע עיסקי במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה נועדה לתת מענה הן לדרישות הגוברות של המשק הישראלי למקצועות טכנולוגיים והן לצורכי הלומד שירצה להשתלב בעולם של משק מתקדם. מודעות לנושא הניהול העסקי תתרום לפיתוח תרבות ארגונית, תחנך לערכים ונורמות שישפרו את ביצועי הארגון ויתרמו לשיפור חוסנה של המדינה.

 

המידע מתוך משרד החינוך

כניסה למערכת